Ημερίδα Δικτύωσης της Α.Σ. ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με επιχειρήσεις και ωφελούμενους στον τομέα του τουρισμού

Written by Ομάδα Υποστήριξης on . Posted in News, Uncategorized

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ Λευκάδας» σας προσκαλεί σε Ημερίδα Δικτύωσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με επιχειρήσεις και ωφελούμενους ςτον θεματικό τομέα του τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Απριλύου 2014 και ώρα «19.30 π.μ.» στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Αλέξανδρος» στην Νικιάνα.
Η Ημερίδα έχει ως σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποποίηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον θεματικό τομέα του τουρισμού, σχετικά με το Πρόγραμμα «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», στα οφέλη που θα αποκομίσουν από τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς και στην παρουσίαση ενεργών και αναμενόμενων προγραμμάτων επιδότησεων  πρόσληψης εργαζομένων.