Δημόσια Πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ για επιδότηση επιχειρήσεων

Written by Ομάδα Υποστήριξης on . Posted in News, Uncategorized

Δημοσιέυτηκε η Δημόσια Πρόσκλησ από τον ΟΑΕΔ προς επιχειρήσεις για πρόσληψη ωφελούμενων που συμμετείχαν στο ΤΟΠΕΚΟ.

Η απασχόληση επιδοτείται για τέσσερις (4) μήνες και το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 15€ για ωφελούμενους κάτω των 25 ετών και 18€ για ωφελούμενους άνω των 25 ετών και μέχρι 25 ημέρες τον μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν ενεργή κάρτα ανεργίας.

Την Δημόσια Πρόσκληση μπορείτε να την διαβάσετε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

Δημόσια Πρόσκληση προς επιχειρήσεις από τον ΟΑΕΔ