ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Written by Ομάδα Υποστήριξης on . Posted in News, Uncategorized

16/09/2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην περιφερειακή ενότητα Λευκάδας» στο πλαίσιο της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)» και

ΚΑΛΕΙ

να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής

οι άνεργοι/ες που διαμένουν στους Δήμους Λευκάδας (νήσοι Λευκάδας, Καλάμου και Καστού) και Μεγανησίου (νήσος Μεγανήσι). και ανήκουν στις παρακάτω ευάλωτες κοινωνικά ομάδες:

 1. Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά ή χωρίς τυπικά προσόντα
 2. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια
 3. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 4. Άτομα με αναπηρία

 

Σκοπός της Πράξης είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην απασχόληση 100 ανέργων, προερχόμενων από τις παραπάνω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω της πολλαπλής υποστήριξής τους (συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση με φορείς κλπ).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Έργο θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους(1) και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου
 3. 3.       Έγγραφο βεβαίωσης / πιστοποίησης τόπου διαμονής στους Δήμους που υλοποιείται το Έργο :Δήμος Λευκάδας (νήσοι Λευκάδας, Καλάμου και Καστού) και Δήμος Μεγανησίου (νήσος Μεγανήσι).
 4. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών ( αντίγραφο / α)
 5. Αντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού σημειώματος εισοδήματος από την Εφορία (Οικονομικό έτος 2012)
 6. Βεβαιώσεις  επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 7. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί εντός 6μήνου)
 9. Aπόφαση του αρμοδίου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα/ υγεινομική επιτροπή με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω(2)


(1) Αίτηση συμμετοχής διατίθεται  στα γραφεία της ΔΕΠΟΚΑΛ – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και της Κοινοτικής Δημοτικής Επιχείρησης Μεγανησίου.

(2) Το εν λόγω δικαιολογητικό αφορά τα άτομα με αναπηρία

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την υποβολή αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) στο Δημαρχείο Λευκάδας – 1ος όροφος, Μεσαίο Κτίριο-  από  Δευτέρα έως Παρασκευή  ώρες 8:30π.μ. – 14:30, καθώς και στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Μεγανησίου (ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ.), Βαθύ Λευκάδας.

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 17η Σεπτεμβρίου 2013 έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2013.

Αίτηση Συμμετοχής

ΛΕΥΚΑΔΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΓΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ_2

Ημερίδα Δικτύωσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με επιχειρήσεις & ωφελούμενους στον θεματικό τομέα του Τουρισμού

Written by Ομάδα Υποστήριξης on . Posted in News, Uncategorized

Με μεγάλη προσέλευση ωφελούμενων και επιχειρήσεων στον θεματικό τομέα του τουρισμού, ολοκληρώθηκε η Ημερίδα Δικτύωσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης  «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με επιχειρήσεις & ωφελούμενους στον  θεματικό τομέα του Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στον συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου «Αλέξανδρος» στη Νικιάνα από την Ένωση Ξενοδόχων Λευκάδας.

Στην ημερίδα , αναφέρθηκε η πρόοδος του Προγράμματος, επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης που είναι διαθέσιμα αυτήν την περίοδο , ενώ αναλύθηκε η Σημασία της Κατάρτισης στον Τουριστικό Τομέα.

 

 

1062041_10151467152632007_1444541204_n

1057643_10151467152677007_1538147322_n

Ημερίδα Δικτύωσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με επιχειρήσεις & ωφελούμενους στον θεματικό τομέα του Τουρισμού

Written by Ομάδα Υποστήριξης on . Posted in News, Uncategorized

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», σας προσκαλεί σε ημερίδα Δικτύωσης με επιχειρήσεις και ωφελούμενους στον θεματικό τομέα του Τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου 2013, στις 18.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Αλέξανδρος» στη Νικιάνα.

Η ημερίδα αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον θεματικό τομέα του τουρισμού, σχετικά με το Πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας», στα οφέλη που θα αποκομίσουν από τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς και στην παρουσίαση ενεργών και αναμενόμενων προγραμμάτων επιδότησης πρόσληψης εργαζομένων.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης της Πράξης.