Προγράμματα

Τα προγράμματα που προσφέρονται είναι τα κάτωθι:

  • Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού – εναλλακτικού τουρισμού
  • Αυτοματισμός Γραφείου με τη χρήση Η/Υ
  • Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας με έμφαση σε προϊόντα εναλλακτικών καλλιεργειών
  • Βασικές αρχές οργάνωσης, επικοινωνίας, πώλησης και χρήση Η/Υ για υπαλλήλους Μικρών επιχειρήσεων
  • Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας