Εταίροι

Οι «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες» υλοποιούνται μέσω εταιρικών σχημάτων που ονομάζονται Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.). Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις για την υλοποίηση των  Πράξεων στο πλαίσιο των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες, έχουν τη μορφή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών (ΑΜΚΕ). H οργάνωση και λειτουργία τους ρυθμίζεται από το άρθρο 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) και αποτελούν τους Δικαιούχους  των Πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ.5 του Νόμου 3614/2007 και του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) και ισχύει.

Όργανα Διοίκησης των Αναπτυξιακών Συμπράξεων είναι:

1.      Το Διοικητικό Συμβούλιο,

2.      Ο Συντονιστής Εταίρος και

3.      Ο Διαχειριστής.

Δικαιούχος της Πράξης « ΤΟΠΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

 

Οι Εταίροι  της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΟΠΕΚΟ Λευκάδας » είναι:

1.     REMACO Ανώνυμη Εταιρεία Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης, Συντονιστής Εταίρος

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δαλκίδης Γιώργος

Τηλέφωνο: 210 6725966

Email: gdalkidis@remaco.gr    

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, 15125 Μαρούσι

Ιστοσελίδα: www.remaco.gr

 

2.     Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.)

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Άση Μπένου

Τηλέφωνο: 26453 60603

Email: depokal@gmail.com

Διεύθυνση: Διοικητήριο Λευκάδας, 311 00 Λευκάδα

Ιστοσελίδα: –

 

3.     Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Μεγανησίου,

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ιωάννα Γαζή

Τηλέφωνο: 26453 61321

Email: contact@meganisi.gr

Διεύθυνση: Μεγανήσι Λευκάδας,  310 83 Λευκάδα

Ιστοσελίδα: www.meganisi.gov.gr

 

4.     Επιμελητήριο Λευκάδας,

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 26450 22381

Email: ebelef@otenet.gr

Διεύθυνση: Ι. Μελά 112 & Μητροπόλεως 1, 311 00 Λευκάδα

Ιστοσελίδα: www.lefkadachamber.gr

 

5.     Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων,

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 26710 25820

Email: eidikos@teiion.gr

Διεύθυνση: Φιλοσόφων & Τζεβελέκη 1, 311 00  Λευκάδα

Ιστοσελίδα: www.teiion.gr

 

6.     Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κων/νος Δημητρακόπουλος

Τηλέφωνο: 210 7275523

Email: cdimitr@phs.uoa.gr

Διεύθυνση: Χρ. Λαδά 6,  105 61 Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.uoa.gr

 

7.     Κέντρο Μέριμνας, Οικογένειας & Παιδιού,

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Άννα Μαρκούση

Τηλέφωνο: 210 3637547

Email: kmop@kmop.gr

Διεύθυνση: Σκουφά 75,  106 80 Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.kmop.gr

 

8.     Equal Society Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών,

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σπύρος Φρεμεντίτης

Τηλέφωνο: 211 7051841

Email: info@equalsociety.gr

Διεύθυνση: Κοδριγκτώνος 33,  104 34 Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.equalsociety.gr

 

9.     Ένωση Ξενοδόχων Λευκάδας,

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 26450 24539

Email: info@lefkashotels.gr

Διεύθυνση: Μαρίνα Λευκάδας,  311 00 Λευκάδα

Ιστοσελίδα: www.lefkashotel.gr

 

10.     ΑΚΜΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανώνυμη Εταιρεία.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βασιλική Φατούρου

Τηλέφωνο: 210 9769560

Email: vfatourou@akmi-kek.gr

Διεύθυνση: Λεωφ. Βουλιαγμένης 337, 163 46 Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.kek-akmi.gr