Επικοινωνία

Αναπτυξιακή Σύμπραξη

ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Κ. Δαλκίδης Γιώργος

Τηλέφωνο
210 67 25 966, 210 6140 830

Φαξ
210 67 25 972

email
topekolefkadas@gmail.com

Ιστοσελίδα
www.topekolefkadas.gr