Κατηγορίες ανέργων

Το Σχέδιο Δράσης για την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας αποσκοπεί στην τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 100 ανέργων  προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες  και συγκεκριμένα:

  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
  • Άτομα με αναπηρία
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια στην περιοχή παρέμβασης